Takım Koçluğu (ORSC)

Takım Koçluğu (ORSC)

Takım/ Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçluğu

Takım koçluğu ; koçluk  yaklaşımı ile, takımları bir hedefe doğru motivasyonla harekete geçirmeyi ve o hedefe ulaşmalarını sağlamayı ve takım üyelerinin iletişim ve liderlik yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Süreç, bireyi bir takım üyesi olmaya dönüştürürken, takımın net bir vizyon belirlemesini ve işlerinde etkinliğinin artmasını sağlar. Sürecin sonunda takım koçu olmadan da takımın aynı etkinlikte devam etmesi hedeflenir.

 

Yöntem

ORSC Koçluk (Organization and Relationship Systems Coaching) yaklaşımı ile kişilere odaklanmaktan ziyade kişilerin oluşturduğu büyük sisteme odaklanılır. Bu yaklaşımda kim kime ne yapıyordan çok, sistemde var olanın ne olduğuna, «sistemin sesine» yoğunlaşıyoruz. İlişki Sisteminde oyuncular/ortaklar/takım üyelerinden daha fazlası vardır. Bu kişilere ek olarak bir de İlişki sisteminin kendisi vardır. İlişki Sistemi kendi dinamiği , ihtiyaçları ve sesi olan ayrı bir Üçüncü Öğe (Third Entity) olarak değerlendirilir. Bu yaklaşım kişilerin farkındalıklarını kendi dar/kişisel bakış açılarından kurtarıp, Takım arkadaşlarının ve Sistemin Sesi ’ni de kapsayacak şekilde genişletmesine yardımcı olur.

Çalışmaya başlamadan önce çalışmanın sponsorlarından takımın ihtiyaçlarına dair bilgileri alıyorum. Bunu takiben takım üyeleriyle 30-45dk süren yüz yüze görüşmeler (veya Skype) yapıyorum. Takımın büyük olması durumunda online anket yöntemini kullanıyorum.

 

Süre

İlk seans tam gün, takip eden seanslar yarım gün sürüyor. Seansların ayda bir kez takip etmesini ve takımın ihtiyacına göre değişmekle birlikte ortalama 6 seans devam etmesini tavsiye ediyorum.