Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu Neden Gerekli?

Üst ve orta düzey yöneticiler profesyonel bir koç ile çalışarak hem kişisel hem de profesyonel yaşamda karşılaştıkları sorunlara kalıcı ve etkili çözümler üretebilirler. Tarafsız ve bağımsız bir gelişme ortamında vizyon sahibi liderlere dönüşerek değişimi yönlendirebilirler.

Veriler gösteriyor ki yeni yöneticilerin %40’ı ilk 18 ayda başarısız oluyor. Çünkü genellikle yönetici olacak kişiler mevcut pozisyonlarındaki performanslarına göre belirleniyorlar. Yeni pozisyonlarının gerektirdiği beceriye sahip oldukları farz ediliyor. Oysa terfi veya pozisyon değişikliği olsun, bu yeni süreçler içinde yöneticinin destek alması oldukça önemli.

 

 

Yönetici Koçluğunun Faydaları Nelerdir?

Stratejik düşünme ve planlama alanında iyileşme

Vizyon ve misyon yaratma

Ast ve üstleri ile olan iletişim kalitesinde artış

İkna ve kendini ifade etme gibi sözel yetkinliklerde gelişme

Özgüveninin gelişmesi

Hedef belirleme, strateji geliştirme

Karar alma sürecinde iyileşme

Stres düzeyi ve geriliminde azalma

Çatışma ve müzakereleri etkin yönetme

Risklerin daha etkin biçimde yönetme

Zorlu durumlar ile başa çıkma konusunda aksiyonların belirleme

İş ve özel yaşam arasındaki dengeyi sağlama

Kişi için kör alan olarak kalan durumların farkına varma ve bu alanlar üzerinde gelişim hedefleri belirleme

Kişinin davranışlarını keşfetmesini, kısıtlayıcı inançlarını, varsayımlarını ve tutumlarını fark edip değiştirmesi

Motivasyonda artış

 

Kimler Yönetici Koçluğundan Faydalanabilirler?

 Liderlik ya da yönetim özelliklerini geliştirmek isteye yöneticiler

Şirket veya sektörün içinde bulunduğu değişimi yönetmek konusunda destek almak isteyen yöneticiler

İletişimini iyileştirmek isteyen yöneticiler

Kariyer gelişiminde netleşmek isteyen yöneticiler

Yeni bir göreve atanan yöneticiler

Performansını artırmak isteyen yöneticiler

Bir üst pozisyonu hedefleyen yöneticiler

Ekip motivasyonu ve yönetimi konusunda gelişmek isteyen yöneticiler

 

Yönetici Koçluğunda Süreç Nasıl İlerliyor?

Çalışma danışanın değerlerini ortaya çıkardığımız keşif seansıyla başlıyor. Ardından danışanın koçluk almak istediği alanları belirliyor ve mevut durum tespiti yapıyoruz. Bu süreçte ölçme değerlendirme raporları da dikkate alınır. Danışan, isterse İnsan Kaynaklarından ve yöneticisinden geri bildirim aldıktan sonra kendi konusunu kendisi belirliyor. Konular gelişim alanları olabileceği gibi, güçlü yönleri fırsata çevirme, hedefler, hayaller veya yol haritaları da olabilir.

Süreç başında tespit edilen mevcut durum, süreç sonunda tekrar değerlendirilerek çalışmanın etkisi ölçülür. Tüm bu süreç koç ve danışanın arasındaki gizlilik anlaşması çerçevesinde yürütülür. Danışan isterse süreç hakkında İnsan Kaynaklarına veya yöneticisine geri bildirimde bulunur.

 

İlk keşif seansı  90 dakikadır. Takip eden seanslar ise yaklaşık 1 saat sürmektedir. Minimum 6 seanslık bir taahhüt ile çalışmaya başlıyoruz. Bu kalıcı sonuçlar almak için tavsiye ettiğimiz en kısa koçluk süreci.  Sürecin uzunluğu ihtiyaca göre devam etmekle birlikte, 10 seans tavsiye ettiğimiz seans sayısı.

 

YEŞİM YERLİ, YÖNETİCİ KOÇU, KARİYER KOÇU. TAKIM/ ORGANİZASYON VE İLİŞKİ SİSTEMLERİ KOÇU ACC, CPCC, ORSC